0

Νέα θέση εργασίας: Software & ERP Development & Support Expert

Η QLAB IKE «Εργαστήριο Έρευνας και Αναλύσεων» επιθυμεί να προσλάβει “Software & ERP Development & Support Expert” Αρμοδιότητες: • Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Τesting εφαρμογών • Αποσφαλμάτωση [...]

0

Νέα θέση εργασίας: Μηχανικός Διεργασιών

Η QLAB IKE “Εργαστήριο Έρευνας και Αναλύσεων» επιθυμεί να προσλάβει «Μηχανικό Διεργασιών» · Διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής · 3d-cad και 2d-cad · Τήρηση αρχείων για κάθε κατασκευή · Κατασκευή [...]