ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

NH3end
NH3end
Καινοτόμες τεχνολογίες για την εξάλειψη της τοξικότητας της αμμωνίας στην αναερόβια ζύμωση με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του μεθανίου
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 53 μήνες
Εταίροι: Qlab, Βιοαέριο Λαγκαδά, Draxis, ΔΙΠΑΕ, ΑΠΘ
ADDITIVES
ADDITIVES
Πολυλειτουργικά πρόσθετα βελτιστοποίησης απόδοσης των μονάδων παραγωγής βιοαερίου και των ιδιοτήτων του τελικού χωνεμένου υπολείμματος
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 37 μήνες
Εταίροι: Qlab, Βιοαέριο Λαγκαδά
3D-Biofilm
3D-Biofilm
Τεχνολογία 3D εκτύπωσης υλικού βιοαντιδραστήρα
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 38 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Qlab
PyroD
PyroD
Αξιοποίηση προϊόντων πυρόλυσης του στερεού χωνεμένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 37 μήνες
Εταίροι: Qlab, Βιοαέριο Λαγκαδά
PHOTOsan
PHOTOsan
Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία αντιδραστήρα φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 37 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Qlab, Βιοαέριο Λαγκαδά
Mastin
Mastin
Ανάπτυξη και εφαρμοφή εδώδιμων ενδομαστικών προϊόντων για τη βελτίωση της υγείας του μαστού των προβάτων
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Εταίροι: Ergoplanning, Qlab, Pharmacell, Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΑΠΘ, Κλινική Παραγωγικών Ζώων ΑΠΘ, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΑΠΘ
EGGPROScience
EGGPROScience
Μελέτη των ειδικών διατροφικών απαιτήσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών διαφόρων ηλικιακών ομάδων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σειράς προϊόντων λευκώματος του αυγού EGGPRO
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Ergoplanning, Qlab, Αυγοδιατροφική
EggWhiteBrain
EggWhiteBrain
Παραγωγή λειτουργικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας με βάση το ασπράδι του αυγού
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Ergoplanning, Qlab, Αυγοδιατροφική
RiceCream
RiceCream
Ανάπτυξη καινοτόμου συνταγής επιδόρπιου παγωτού με βάση υποπροϊόντα ρυζιού
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Ιωάννου, Ergoplanning, Qlab
MICSYS
MICSYS
Σύστημα προσδιορισμού μόλυνσης υδάτων βασισμένο σε μικρορροϊκή διάταξη
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Intracom Telecom, ΕΜΠ, Qlab, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΙΙΒΕΑΑ
Thermo-Digestate
Thermo-Digestate
Βελτίωση της αειφορίας εγκαταστάσεων βιοαερίου μέσω ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων αναερόβιας χώνευσης
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Qlab, BIO2CHP, IKNOWHOW, KINNO, Βιοαέριο Λαγκαδά
CirOWa Cluster
CirOWa Cluster
Ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του cluster επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 17 μήνες
Φορέας υλοποίησης: Ε ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, BIOSAFETY A.E., ERGOPLANNING ΕΠΕ, OPTILOG IKE, QLAB IKE, ΙΛΥΔΑ ΑΕ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ, ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε., ENVIROMETRICS ΕΠΕ, MOBICS ΑΕ
Μετάβαση στο περιεχόμενο