ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

QLAB

Από το 2012, τα εργαστήρια αναλύσεων της Qlab παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού και βιοενεργειακού κλάδου.
Από το 2012, τα εργαστήρια αναλύσεων της Qlab παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού και βιοενεργειακού κλάδου.
ΓΓΕΚ
ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ
Μετάβαση στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Αναλύσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Πριν την σπορά είναι σημαντικό ο καλλιεργητής να γνωρίζει την κατάσταση του εδάφους και το σημαντικότερο είναι να προταθεί στον παραγωγό η κατάλληλη μορφή και ποσότητα λιπάσματος, κάτι που παρέχει το εργαστήριο αναλύσεων Qlab, διαθέτοντας εκπαιδευμένους γεωπόνους και λογισμικό τελευταία τεχνολογίας.
Πριν την σπορά είναι σημαντικό ο καλλιεργητής να γνωρίζει την κατάσταση του εδάφους και το σημαντικότερο είναι να προταθεί στον παραγωγό η κατάλληλη μορφή και ποσότητα λιπάσματος, κάτι που παρέχει το εργαστήριο αναλύσεων Qlab, διαθέτοντας εκπαιδευμένους γεωπόνους και λογισμικό τελευταία τεχνολογίας.

Αναλύσεις για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, καθίσταται δεδομένος ο τακτικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων όλων των παραγωγικών μονάδων, καθώς και η σωστή αναγραφή των διαθρεπτικών στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος. Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab πραγματοποιεί όλες τις σχετικές με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυσιοκοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.
Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, καθίσταται δεδομένος ο τακτικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων όλων των παραγωγικών μονάδων, καθώς και η σωστή αναγραφή των διαθρεπτικών στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος. Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab πραγματοποιεί όλες τις σχετικές με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυσιοκοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

Αναλύσεις για το περιβάλλον

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει και να τηρήσει τους ισχύοντες κανονισμούς για την ορθή διαχείριση και ενάποθεση. Η ανακύκλωση, αλλά και η επανάχρηση, φέρουν την τήρηση των κανονισμών και το οικονομικό συμφέρον στην επιφάνεια.
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει και να τηρήσει τους ισχύοντες κανονισμούς για την ορθή διαχείριση και ενάποθεση. Η ανακύκλωση, αλλά και η επανάχρηση, φέρουν την τήρηση των κανονισμών και το οικονομικό συμφέρον στην επιφάνεια.

Αναλύσεις για το νερό

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ

Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab συνεργάζεται με ΔΕΥΑ για τον ελέγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και έχει αναπτύξει διάφορα πακέτα αναλύσεων για τον έλεγχο νερού γεωτρήσεων ή ανάλογα με τη χρήση του (π.χ. άρδευση).
Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab συνεργάζεται με ΔΕΥΑ για τον ελέγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και έχει αναπτύξει διάφορα πακέτα αναλύσεων για τον έλεγχο νερού γεωτρήσεων ή ανάλογα με τη χρήση του (π.χ. άρδευση).

Αναλύσεις για την ενέργεια

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Στη Qlab είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε το πρώτο εργαστήριο αναλύσεων στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πολύ υψηλών προδιαγραφών στις μονάδες βιοαερίου (αναερόβιας χώνευσης).
Στη Qlab είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε το πρώτο εργαστήριο αναλύσεων στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πολύ υψηλών προδιαγραφών στις μονάδες βιοαερίου (αναερόβιας χώνευσης).

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab συμμετέχει σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε έργα έρευνας – καινοτομίας – πιλοτικής επίδειξης – μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab συμμετέχει σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε έργα έρευνας – καινοτομίας – πιλοτικής επίδειξης – μεταφοράς τεχνογνωσίας.

QLAB RESULTS

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr
Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr
Go to Qlab Results

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab έχει πολύ εύκολη πρόσβαση από την προέκταση της Περιφερειακής Οδού.

Δείγματα μπορείτε να μας αποστείλετε κατόπιν συνεννοήσεως:
– Με ΚΤΕΛ ή με συνεργαζόμενο courier.
– Με παραλαβή από το χώρο σας από εξειδικευμένους δειγματολήπτες της Qlab.

Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab έχει πολύ εύκολη πρόσβαση από την προέκταση της Περιφερειακής Οδού.
Δείγματα μπορείτε να μας αποστείλετε κατόπιν συνεννοήσεως:
– Με ΚΤΕΛ ή με συνεργαζόμενο courier.
– Με παραλαβή από το χώρο σας από εξειδικευμένους δειγματολήπτες της Qlab.
Αποστολή δειγμάτων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ERGOPLANNING

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ERGOPLANNING

ERGOPLANNING ΕΠΕ
Qlab
Βιοαέριο Λαγκαδά
ERGOPARTNERS
Βιοενέργεια Νιγρίτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο