ΤΡΟΦΙΜΑ

Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς καθίσταται αναγκαίος ο τακτικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων όλων των παραγωγικών μονάδων, καθώς και η σωστή αναγραφή των διαθρεπτικών στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος. Έχει αναπτυχθεί σειρά φυσικοχημικών και μικροβιολογικών μεθοδολογιών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων για: Διαθρεπτικά στοιχεία, επιμολυντές, βαρέα μέταλλα, συντηρητικά, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και εκτίμηση διάρκειας ζωής των τροφίμων (self life test).

Μεταξύ άλλων, το εργαστήριο αναλύσεων Qlab πραγματοποιεί: αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας στο μέλι, αναλύσεις που αφορούν το κρασί, τα αποστάγματα, την μπύρα και, γενικά, τα οινοπνευματώδη ποτά, αναλύσεις για την αξιολόγηση του ελαιολάδου και αναλύσεις σαλμονέλλας σε δείγματα από πτηνοτροφικές μονάδες (μάκτρα και περιττώματα).

Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς καθίσταται αναγκαίος ο τακτικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων όλων των παραγωγικών μονάδων, καθώς και η σωστή αναγραφή των διαθρεπτικών στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος. Έχει αναπτυχθεί σειρά φυσικοχημικών και μικροβιολογικών μεθοδολογιών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων για: Διαθρεπτικά στοιχεία, επιμολυντές, βαρέα μέταλλα, συντηρητικά, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και εκτίμηση διάρκειας ζωής των τροφίμων (self life test).

Μεταξύ άλλων, το εργαστήριο αναλύσεων Qlab πραγματοποιεί: αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας στο μέλι, αναλύσεις που αφορούν το κρασί, τα αποστάγματα, την μπύρα και, γενικά, τα οινοπνευματώδη ποτά, αναλύσεις για την αξιολόγηση του ελαιολάδου και αναλύσεις σαλμονέλλας σε δείγματα από πτηνοτροφικές μονάδες (μάκτρα και περιττώματα).

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Οι αναλύσεις των ζωοτροφών είναι άλλο ένα ευαίσθητο κομμάτι του κλάδου της πρωτογενούς παραγωγής. Η σωστή διαθρεπτική επισήμανση προσφέρει στον παραγωγό την πληροφορία που χρειάζεται ώστε να επιτύχει την επιθυμητή απόδοση. Η παρακολούθηση των ζωοτροφών σε επίπεδο μυκοτοξινών αποτελεί την μοναδική πρόληψη ώστε να αποφευχθούν διάφορες δυσάρεστες συνέπειες.

Οι αναλύσεις των ζωοτροφών είναι άλλο ένα ευαίσθητο κομμάτι του κλάδου της πρωτογενούς παραγωγής. Η σωστή διαθρεπτική επισήμανση προσφέρει στον παραγωγό την πληροφορία που χρειάζεται ώστε να επιτύχει την επιθυμητή απόδοση. Η παρακολούθηση των ζωοτροφών σε επίπεδο μυκοτοξινών αποτελεί την μοναδική πρόληψη ώστε να αποφευχθούν διάφορες δυσάρεστες συνέπειες.

Ουσιαστικά, μυκοτοξίκωση στα ζώα προκαλείται από την κατανάλωση ζωοτροφών επιμολυσμένων με δύο ή περισσότερες μυκοτοξίνες. Σε μερικές περιπτώσεις, σε ένα ζωικό οργανισμό μπορεί να παρουσιαστούν αθροιστικά συμπτώματα από δύο μυκοτοξίνες, και όχι μειωμένα, λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Τότε η τοξικότητα είναι μεγαλύτερη και η διάγνωση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Για αυτό το λόγο, οι χημικές αναλύσεις με στόχο την εύρεση μυκοτοξινών δεν πρέπει να διακόπτονται όταν ανευρεθεί μια μυκοτοξίνη. Πρέπει να συνεχίζονται μέχρι να ανιχνευθεί το σύνολο των μυκοτοξινών οι οποίες έχουν επιμολύνει τη ζωοτροφή.

Ουσιαστικά, μυκοτοξίκωση στα ζώα προκαλείται από την κατανάλωση ζωοτροφών επιμολυσμένων με δύο ή περισσότερες μυκοτοξίνες. Σε μερικές περιπτώσεις, σε ένα ζωικό οργανισμό μπορεί να παρουσιαστούν αθροιστικά συμπτώματα από δύο μυκοτοξίνες, και όχι μειωμένα, λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Τότε η τοξικότητα είναι μεγαλύτερη και η διάγνωση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Για αυτό το λόγο, οι χημικές αναλύσεις με στόχο την εύρεση μυκοτοξινών δεν πρέπει να διακόπτονται όταν ανευρεθεί μια μυκοτοξίνη. Πρέπει να συνεχίζονται μέχρι να ανιχνευθεί το σύνολο των μυκοτοξινών οι οποίες έχουν επιμολύνει τη ζωοτροφή.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Αναλύσεις για τα τρόφιμα & τις ζωοτροφές
Μετάβαση στο περιεχόμενο