ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Οι οργανοληπτικές δοκιμές διεξάγονται κυρίως σε τρόφιμα και ποτά προκειμένου να αναπτυχθούν προφίλ και αξιολογήσεις αισθητηριακών κριτηρίων. Η οργανοληπτική ανάλυση εφαρμόζεται ως μέρος της ανάλυσης διατηρησιμότητας ή με σκοπό την μελέτη του ανταγωνισμού μεταξύ προϊόντων, την ανάλυση προτιμήσεων των προϊόντων και την αποδοχή από τον καταναλωτή.

Οι οργανοληπτικές δοκιμές διεξάγονται κυρίως σε τρόφιμα και ποτά προκειμένου να αναπτυχθούν προφίλ και αξιολογήσεις αισθητηριακών κριτηρίων. Η οργανοληπτική ανάλυση εφαρμόζεται ως μέρος της ανάλυσης διατηρησιμότητας ή με σκοπό την μελέτη του ανταγωνισμού μεταξύ προϊόντων, την ανάλυση προτιμήσεων των προϊόντων και την αποδοχή από τον καταναλωτή.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Οργανοληπτικές δοκιμές
Μετάβαση στο περιεχόμενο