ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

LEGIONELLA

Legionella & Νομοθεσία

Η Νόσος των Λεγεωνάριων είναι μια βαριά μορφή πνευμονίας με θνητότητα 5-10%, η οποία οφείλεται στο βακτήριο Legionella pneumophila. Μεταδίδεται μέσω της εισπνοής σταγονιδίων νερού που περιέχουν το βακτήριο. Η Legionella ζει στο νερό και πολλαπλασιάζεται υπό κατάλληλες συνθήκες (στάσιμο νερό σε τεχνητά συστήματα νερού με θερμοκρασίες 20°C έως 50°C). Σύμφωνα με την Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015) έχει θεσμοθετηθεί όριο για τα είδη Legionella <1000cfu/L για το νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.

Η παρακολούθηση της Legionella στο νερό και η τήρηση των συχνοτήτων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο Μερος Β της ΚΥΑ, είναι υποχρεωτική. Η Qlab είναι διαπιστευμένη σε δύο διεθνή πρότυπα για την καταμέτρηση του βακτηρίου της Legionella: Κλασσικό μικροβιολογικό πρωτόκολλο (ISO 11731:2017) στις προγραμματισμένες δειγματοληψίες παρακαλούθησης [αποτέλεσμα σε 10-14 ημέρες] και Μοριακό πρωτόκολλο (ISO 12869:2012) σε εν εξελίξει επιδημίες [αποτέλεσμα σε 4 ώρες].

Η Νόσος των Λεγεωνάριων είναι μια βαριά μορφή πνευμονίας με θνητότητα 5-10%, η οποία οφείλεται στο βακτήριο Legionella pneumophila. Μεταδίδεται μέσω της εισπνοής σταγονιδίων νερού που περιέχουν το βακτήριο. Η Legionella ζει στο νερό και πολλαπλασιάζεται υπό κατάλληλες συνθήκες (στάσιμο νερό σε τεχνητά συστήματα νερού με θερμοκρασίες 20°C έως 50°C). Σύμφωνα με την Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015) έχει θεσμοθετηθεί όριο για τα είδη Legionella <1000cfu/L για το νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.

Η παρακολούθηση της Legionella στο νερό και η τήρηση των συχνοτήτων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο Μερος Β της ΚΥΑ, είναι υποχρεωτική. Η Qlab είναι διαπιστευμένη σε δύο διεθνή πρότυπα για την καταμέτρηση του βακτηρίου της Legionella: Κλασσικό μικροβιολογικό πρωτόκολλο (ISO 11731:2017) στις προγραμματισμένες δειγματοληψίες παρακαλούθησης [αποτέλεσμα σε 10-14 ημέρες] και Μοριακό πρωτόκολλο (ISO 12869:2012) σε εν εξελίξει επιδημίες [αποτέλεσμα σε 4 ώρες].

Συμβουλευτική εφαρμογής προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων

Η Qlab είναι διαπιστευμένη κατά ISO 19458:2006 για τη σωστή δειγματοληψία με πιστοποιημένο δειγματολήπτη σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Προσφέρει συμβουλευτική εφαρμογής προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποτελεσμάτων εκτός νομοθετικών ορίων. Σε συμφωνία με τον πελάτη, πραγματοποιείται μελέτη HACCP για την αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης Legionella που περιλαμβάνει: Έλεγχο της εγκατάστασης για συνθήκες φιλικές στην ανάπτυξη του βακτηρίου, καταγραφή της ρουτίνας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εντοπισμός των συναφών κινδύνων, καταγραφή των υπαρχουσών μεθόδων απολύμανσης, εντοπισμό των σημείων υψηλού κινδύνου του δικτύου ροής νερού, προσδιορισμό των κινδύνων σε περίπτωση μόλυνσης του δικτύου και προσδιορισμό των ενδεδειγμένων σημείων μικροβιολογικού ελέγχου των σημείων καταγραφής θερμοκρασιών.

Η Qlab είναι διαπιστευμένη κατά ISO 19458:2006 για τη σωστή δειγματοληψία με πιστοποιημένο δειγματολήπτη σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Προσφέρει συμβουλευτική εφαρμογής προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποτελεσμάτων εκτός νομοθετικών ορίων. Σε συμφωνία με τον πελάτη, πραγματοποιείται μελέτη HACCP για την αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης Legionella που περιλαμβάνει: Έλεγχο της εγκατάστασης για συνθήκες φιλικές στην ανάπτυξη του βακτηρίου, καταγραφή της ρουτίνας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εντοπισμός των συναφών κινδύνων, καταγραφή των υπαρχουσών μεθόδων απολύμανσης, εντοπισμό των σημείων υψηλού κινδύνου του δικτύου ροής νερού, προσδιορισμό των κινδύνων σε περίπτωση μόλυνσης του δικτύου και προσδιορισμό των ενδεδειγμένων σημείων μικροβιολογικού ελέγχου των σημείων καταγραφής θερμοκρασιών.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

0°C
0°C
Αδρανές βακτήριο
20°C - 45°C
20°C - 45°C
Η Legionella πολλαπλασιάζεται
45°C - 60°C
45°C - 60°C
Η Legionella επιβιώνει, αλλά δεν πολλαπλασιάζεται
60°C +
60°C +
Η Legionella δεν επιβιώνει

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Έλεγχος νερού – Legionella
Μετάβαση στο περιεχόμενο