ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΣΥΔ - Εργαστήρια αναλύσεων Qlab

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.

Αρ. Πιστοποιητικού: 909-3

Εργαστήρια αναλύσεων ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Αρ. Πιστοποιητικού: 200520-1

Εργαστήρια αναλύσεων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Αρ. Πιστοποιητικού: 311215-11

Μετάβαση στο περιεχόμενο