ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Το μικροβιολογικό εργαστήριο αναλύσεων της Qlab πραγματοποιεί αναλύσεις σε πλήθος υποστρωμάτων. Οι βασικές μικροβιολογικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ρουτίνας αναφέρονται παρακάτω, ενώ συνεχώς αναπτύσσονται νέες μεθοδολογίες για να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Νερό: Πόσιμο, Θαλασσινό, Κολυμβητικών δεξαμενών, Επιφανειακό, Απόβλητα

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ 37 και 22 οC), Coliforms, Κοπρανώδη, E.Coli, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Salmonela, Legionella.

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ 37 και 22 οC), Coliforms, Κοπρανώδη, E.Coli, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Salmonela, Legionella.

Τρόφιμα & ζωοτροφές

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37°C, Salmonella, Listeria monocytogenes, E.coli, Staphylococcus, Bacillus, Εντεροβακτηριοειδή, Κολοβακτηριοειδή, Ζύμες – Μύκητες, Clostridium, Σπόρια, Οξυγαλακτικά, Ψυχρότροφα, Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas spp

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37°C, Salmonella, Listeria monocytogenes, E.coli, Staphylococcus, Bacillus, Εντεροβακτηριοειδή, Κολοβακτηριοειδή, Ζύμες – Μύκητες, Clostridium, Σπόρια, Οξυγαλακτικά, Ψυχρότροφα, Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas spp

Περιβαλλοντικά δείγματα: Μάκτρα, Κομπόστ, Κατάλοιπα διάσπασης βιοαέριου κ.α.

Ε.coli, Salmonella, Staphylococcus, E. faecalis, Xylella fastidiosa.

Ε.coli, Salmonella, Staphylococcus, E. faecalis, Xylella fastidiosa.

Κτηνιατρικά

Brucella (βρουκέλλα βοειδών και αιγοπροβάτων), Porcine Parvovirus (παρβοϊός των χοίρων), African Swine Fever Virus (Ιός της αφρικής πανώλης των χοίρων)

Brucella (βρουκέλλα βοειδών και αιγοπροβάτων), Porcine Parvovirus (παρβοϊός των χοίρων), African Swine Fever Virus (Ιός της αφρικής πανώλης των χοίρων)

Καλλυντικά

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 30°C, P. aeruginosa, Ε.coli, Staphylococcus, Ζύμες-Μύκητες, Candida Ablicans

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 30°C, P. aeruginosa, Ε.coli, Staphylococcus, Ζύμες-Μύκητες, Candida Ablicans.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr και επικοινωνία με τα εργαστήρια αναλύσεων της Qlab

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Μικροβιολογικές αναλύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο