ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Qlab αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε Μονάδες Βιοαερίου. Προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες αναλύσεις (διεθνή πρότυπα) από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Διαθέτει δυναμικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και της επιχείρησής σας. Κάθε Μονάδα Βιοαερίου έχει μοναδική βιολογία και διαφορετικές ανάγκες επομένως αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

Η Qlab αναλαμβάνει υπηρεσίες χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων στις μονάδες βιοαερίου για την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας τους αλλά και την εναρμόνιση με τις τρέχουσες νομοθεσίες, αξιολόγηση της τροφοδοσίας για το δυναμικό της σε μεθάνιο, ταυτοποίηση αναστολέων της αναερόβιας χώνευσης, συμβουλευτική στην αντιμετώπιση προβλημάτων, επικύρωση εναλλακτικής μεθόδου εξυγίανσης του καταλοίπου διάσπασης βάσει της σχετικής εγκυκλίου και τεχνοοικονομικές αναλύσεις.

Η Qlab διασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των διεργασιών, λύσεις σε πάσης φύσεως πρόβλημα, δίκτυο εμπειρογνώμων, καινοτόμες τεχνολογίες που προκύπτουν από τις ερευνητικές της δράσεις, εναρμόνιση με Εθνικές και Κοινοτικές Οδηγίες, μείωση λειτουργικού κόστους στην παραγωγή βιοαερίου και αύξηση εσόδων.

Δείτε αναλυτικά τα πακέτα αναλύσεων για τις μονάδες βιοαερίου

Η Qlab αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε Μονάδες Βιοαερίου. Προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες αναλύσεις (διεθνή πρότυπα) από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Διαθέτει δυναμικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και της επιχείρησής σας. Κάθε Μονάδα Βιοαερίου έχει μοναδική βιολογία και διαφορετικές ανάγκες επομένως αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

Η Qlab αναλαμβάνει υπηρεσίες χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων στις μονάδες βιοαερίου για την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας τους αλλά και την εναρμόνιση με τις τρέχουσες νομοθεσίες, αξιολόγηση της τροφοδοσίας για το δυναμικό της σε μεθάνιο, ταυτοποίηση αναστολέων της αναερόβιας χώνευσης, συμβουλευτική στην αντιμετώπιση προβλημάτων, επικύρωση εναλλακτικής μεθόδου εξυγίανσης του καταλοίπου διάσπασης βάσει της σχετικής εγκυκλίου και τεχνοοικονομικές αναλύσεις.

Η Qlab διασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των διεργασιών, λύσεις σε πάσης φύσεως πρόβλημα, δίκτυο εμπειρογνώμων, καινοτόμες τεχνολογίες που προκύπτουν από τις ερευνητικές της δράσεις, εναρμόνιση με Εθνικές και Κοινοτικές Οδηγίες, μείωση λειτουργικού κόστους στην παραγωγή βιοαερίου και αύξηση εσόδων. Δείτε αναλυτικά τα πακέτα αναλύσεων για τις μονάδες βιοαερίου

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Συμβουλευτική για μονάδες βιοαερίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο