ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η Qlab διαθέτει ένα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην Qlab μπορεί να αναλυθεί η βιολογική κατάσταση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ειδικές παράμετροι, τόσο του υποστρώματος, όσο και του χωνευμένου υπολείμματος (digestate). Τα εργαστηριακά αποτελέσματα αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την σωστή και “εξατομικευμένη” αξιοποίηση των πρώτων υλών (feedstock) και των παραπροϊόντων της οποιασδήποτε μονάδας. Άλλωστε, κάθε μονάδα παραγωγής έχει τη μοναδικότητα – ιδιαιτερότητα της και την ξεχωριστή της βιολογία.

Η Qlab διαθέτει ένα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην Qlab μπορεί να αναλυθεί η βιολογική κατάσταση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ειδικές παράμετροι, τόσο του υποστρώματος, όσο και του χωνευμένου υποστρώματος (digestate). Τα εργαστηριακά αποτελέσματα αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την σωστή και “εξατομικευμένη” αξιοποίηση των πρώτων υλών (feedstock) και των παραπροϊόντων της οποιασδήποτε μονάδας. Άλλωστε, κάθε μονάδα παραγωγής έχει τη μοναδικότητα – ιδιαιτερότητα της και την ξεχωριστή της βιολογία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η παραγωγή βιοαερίου είναι μια ευαίσθητη διαδικασία. Όποιος επιθυμεί να λειτουργήσει μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου σε σταθερό επίπεδο υψηλής απόδοσης, πρέπει να είναι καλό γνώστης του βιολογικού υποβάθρου της διαδικασίας και να το λαμβάνει αυτό υπόψη σε κάθε του κίνηση. Αυτό περιλαμβάνει τις μικροβιακές διεργασίες στο χωνευτήρα βιοαερίου (fermenter), όπως ακριβώς και τις διαδικασίες χώνευσης που λαμβάνουν χώρα κατά την παρασκευή και αποθήκευση των ενσιρωμάτων, καθώς και των άλλων υλικών τροφοδοσίας (feedstock substrates) του βιοαερίου.

Η παραγωγή βιοαερίου είναι μια ευαίσθητη διαδικασία. Όποιος επιθυμεί να λειτουργήσει μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου σε σταθερό επίπεδο υψηλής απόδοσης, πρέπει να είναι καλό γνώστης του βιολογικού υποβάθρου της διαδικασίας και να το λαμβάνει αυτό υπόψη σε κάθε του κίνηση. Αυτό περιλαμβάνει τις μικροβιακές διεργασίες στο χωνευτήρα βιοαερίου (fermenter), όπως ακριβώς και τις διαδικασίες χώνευσης που λαμβάνουν χώρα κατά την παρασκευή και αποθήκευση των ενσιρωμάτων, καθώς και των άλλων υλικών τροφοδοσίας (feedstock substrates) του βιοαερίου.

Ο Όμιλος Εταιρειών Ergoplanning παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας με χρήση ΑΠΕ. Κατεβάστε το σχετικό δισέλιδο flyer για περισσότερες πληροφορίες.

Υπηρεσίες στον ενεργειακό κλάδο

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Αναλύσεις για την ενέργεια
Μετάβαση στο περιεχόμενο