ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΚΕΤΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - Αξιολόγηση τροφοδοσίας, BMP test απόδοσης σε βιοαέριο & Συμβουλευτική εποχιακής σύστασης τροφοδοσίας και ρυθμού εισόδου

Εκτιμώμενος χρόνος: 40 ημέρες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Εκτιμώμενος χρόνος: 6 ημέρες
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗΡΑ - Αξιολόγηση υγείας του χωνευτήρα

Εκτιμώμενος χρόνος: 2 ημέρες
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Εκτιμώμενος χρόνος: 40 ημέρες
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Εκτιμώμενος χρόνος: 6 ημέρες
ΠΡΟΦΙΛ VFA - Παρακολούθηση της αναερόβιας χώνευσης

Εκτιμώμενος χρόνος: 1 ημέρα
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτιμώμενος χρόνος: 7 ημέρες
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Εκτιμώμενος χρόνος: 30 λεπτά
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - Εκτίμηση θρεπτικότητας ως λίπασμα, RGP Test για εύρεση υπολειπόμενου δυναμικού σε μεθάνιο & έλεγχος μικροβιακών παθογόνων

Εκτιμώμενος χρόνος: 6 ημέρες

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πακέτα αναλύσεων – Μονάδες βιοαερίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο