ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Mastin

MASTIN - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 912.113,53€
ΕΝΑΡΞΗ: 29/09/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 912.113,53€
ΕΝΑΡΞΗ: 29/09/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι Mastin

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η αύξηση της ζήτησης σε πρόβειο γάλα, λόγω της χρήσης του στην παραγωγή φέτας, οδηγεί στην εντατικοποίηση των εκτροφών με αποτέλεσμα την αύξηση των παθήσεων του μαστού. Η υγεία του μαστού παίζει καθοριστικό ρόλο στη ποσότητα και την ποιότητα του γάλακτος και αποτελεί προτεραιότητα για τους εκτροφείς. Η μαστίτιδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που απειλούν την υγεία των μαστών των αιγοπροβάτων. Η εξυγίανση του μαστικού αδένα των μικρών μηρυκαστικών κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου αποτελεί ένα βασικό τρόπο αντιμετώπισης των μαστίτιδων. Η απαίτηση των καταναλωτών να χρησιμοποιούνται ολοένα και λιγότερα αντιβιοτικά στα παραγωγικά ζώα, αυξάνουν την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων χωρίς αντιβιοτικά. Η εφαρμογή «αποφρακτικών» των θηλών στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής κατά την περίοδο που ο μαστός δεν αρμέγεται (ξηρά περίοδος) εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια προλαμβάνοντας τις νέες μολύνσεις.

Η πλειοψηφία των υφιστάμενων εμπορικών σκευασμάτων αποτελούνται κυρίως από διασπορές υπονιτρικού βισμουθίου σε έλαιο παραφίνης παρουσία προσθέτων, όπως νανοσωματιδία και αντιμικροβιακών παραγόντων ή αντιβιοτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων του μαστού. Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούνται από μη εδώδιμα συστατικά γεγονός που καθιστά απαραίτητη την πλήρη απομάκρυνση τους από τον μαστό πριν το άρμεγμα, ενώ κρίνεται απαραίτητη η απόρριψη του παραγόμενου γάλακτος για συγκεκριμένο αριθμό αρμεγμάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην εκτροφή μικρών μηρυκαστικών όπως τα πρόβατα και οι αίγες, καθώς η άμεση πρόσβαση των νεογέννητων στο πρωτόγαλα είναι υψίστης σημασίας. Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν αναγκαία την εύρεση και την ανάπτυξη νέων οικονομικά βιώσιμων πρακτικών για την διασφάλιση της υγείας του μαστού των ζώων, βασισμένων σε φυσικές πρώτες ύλες οι οποίες θα πρέπει να έχουν θετική επίδραση στην υγεία των ζώων και να είναι απόλυτα ασφαλείς τόσο για τα ζώα όσο και για τους καταναλωτές προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Κύρια αντικείμενα του Μastin είναι: (1) Η αξιοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος εδώδιμων ενδομαστικών σκευασμάτων που μπορούν να καταναλωθούν απευθείας από το νεογέννητο ζώο χωρίς να προηγηθεί η απομάκρυνση τους. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα αποφρακτικό του θηλαίου πόρου και αποτελεί βάση στην οποία μπορούν να προστεθούν εδώδιμοι αντιμικροβιακοί παράγοντες, ενισχυτικά του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων και υλικά που προωθούν την επούλωση του ιστού ή την εξυγίανση του μαστικού παρεγχύματος. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ και νέων ερευνητών του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας και της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για την απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Αριθμό Κατάθεσης 20190100213 και τίτλο «ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ». (2) Η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός νέων σκευασμάτων με βάση το προαναφερθέν σύστημα και έλεγχος νέων συστατικών για την παρασκευή ενδομαστικών προϊόντων, για την δημιουργία βάσης δεδομένων υλικών, τα οποία θα συνδυάζονται ώστε σε διαφορετικά προϊόντα για εφαρμογές ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς. (3) Η μελέτη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών για την εκτίμηση της παραγωγικότητας και καταλληλότητας των προβάτων και in vivo αξιολόγηση των σκευασμάτων για τις επιπτώσεις τους στην υγεία του μαστού και την ικανότητα αντιμετώπισης και πρόληψης της μαστίτιδας. (4) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση παραγωγής σε ημιβιομηχανική κλίμακα. (5) Η μελέτη βιωσιμότητας και η τεχνοοικονομική μελέτη για την παραγωγή των σκευασμάτων. (6) Η έρευνα αποδοχής, η έρευνα αγοράς και η αξιοποίηση εμπορικών δικτύων και στρατηγικών πωλήσεων για την ανεύρεση αγορών για τα καινοτόμα εδώδιμα ενδομαστικά προϊόντα.

Η αύξηση της ζήτησης σε πρόβειο γάλα, λόγω της χρήσης του στην παραγωγή φέτας, οδηγεί στην εντατικοποίηση των εκτροφών με αποτέλεσμα την αύξηση των παθήσεων του μαστού. Η υγεία του μαστού παίζει καθοριστικό ρόλο στη ποσότητα και την ποιότητα του γάλακτος και αποτελεί προτεραιότητα για τους εκτροφείς. Η μαστίτιδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που απειλούν την υγεία των μαστών των αιγοπροβάτων. Η εξυγίανση του μαστικού αδένα των μικρών μηρυκαστικών κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου αποτελεί ένα βασικό τρόπο αντιμετώπισης των μαστίτιδων. Η απαίτηση των καταναλωτών να χρησιμοποιούνται ολοένα και λιγότερα αντιβιοτικά στα παραγωγικά ζώα, αυξάνουν την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων χωρίς αντιβιοτικά. Η εφαρμογή «αποφρακτικών» των θηλών στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής κατά την περίοδο που ο μαστός δεν αρμέγεται (ξηρά περίοδος) εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια προλαμβάνοντας τις νέες μολύνσεις.

Η πλειοψηφία των υφιστάμενων εμπορικών σκευασμάτων αποτελούνται κυρίως από διασπορές υπονιτρικού βισμουθίου σε έλαιο παραφίνης παρουσία προσθέτων, όπως νανοσωματιδία και αντιμικροβιακών παραγόντων ή αντιβιοτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων του μαστού. Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούνται από μη εδώδιμα συστατικά γεγονός που καθιστά απαραίτητη την πλήρη απομάκρυνση τους από τον μαστό πριν το άρμεγμα, ενώ κρίνεται απαραίτητη η απόρριψη του παραγόμενου γάλακτος για συγκεκριμένο αριθμό αρμεγμάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην εκτροφή μικρών μηρυκαστικών όπως τα πρόβατα και οι αίγες, καθώς η άμεση πρόσβαση των νεογέννητων στο πρωτόγαλα είναι υψίστης σημασίας. Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν αναγκαία την εύρεση και την ανάπτυξη νέων οικονομικά βιώσιμων πρακτικών για την διασφάλιση της υγείας του μαστού των ζώων, βασισμένων σε φυσικές πρώτες ύλες οι οποίες θα πρέπει να έχουν θετική επίδραση στην υγεία των ζώων και να είναι απόλυτα ασφαλείς τόσο για τα ζώα όσο και για τους καταναλωτές προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Κύρια αντικείμενα του Μastin είναι: (1) Η αξιοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος εδώδιμων ενδομαστικών σκευασμάτων που μπορούν να καταναλωθούν απευθείας από το νεογέννητο ζώο χωρίς να προηγηθεί η απομάκρυνση τους. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα αποφρακτικό του θηλαίου πόρου και αποτελεί βάση στην οποία μπορούν να προστεθούν εδώδιμοι αντιμικροβιακοί παράγοντες, ενισχυτικά του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων και υλικά που προωθούν την επούλωση του ιστού ή την εξυγίανση του μαστικού παρεγχύματος. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ και νέων ερευνητών του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας και της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για την απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Αριθμό Κατάθεσης 20190100213 και τίτλο «ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ». (2) Η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός νέων σκευασμάτων με βάση το προαναφερθέν σύστημα και έλεγχος νέων συστατικών για την παρασκευή ενδομαστικών προϊόντων, για την δημιουργία βάσης δεδομένων υλικών, τα οποία θα συνδυάζονται ώστε σε διαφορετικά προϊόντα για εφαρμογές ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς. (3) Η μελέτη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών για την εκτίμηση της παραγωγικότητας και καταλληλότητας των προβάτων και in vivo αξιολόγηση των σκευασμάτων για τις επιπτώσεις τους στην υγεία του μαστού και την ικανότητα αντιμετώπισης και πρόληψης της μαστίτιδας. (4) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση παραγωγής σε ημιβιομηχανική κλίμακα. (5) Η μελέτη βιωσιμότητας και η τεχνοοικονομική μελέτη για την παραγωγή των σκευασμάτων. (6) Η έρευνα αποδοχής, η έρευνα αγοράς και η αξιοποίηση εμπορικών δικτύων και στρατηγικών πωλήσεων για την ανεύρεση αγορών για τα καινοτόμα εδώδιμα ενδομαστικά προϊόντα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο