ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Thermo-Digestate

thermodigestate

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 593.765,00€
ΕΝΑΡΞΗ: 28/07/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 593.765,00€
ΕΝΑΡΞΗ: 28/07/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

thermodigestate-partners

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το αντικείμενο του Thermo-Digestate είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων που θα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα υπολείμματα της διεργασίας παραγωγής βιοαερίου, και πιο συγκεκριμένα το στερεό κλάσμα του χωνεμένου υπολείμματος σε αέριο σύνθεσης (syngas) το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τη μονάδα βιοαερίου για την αύξηση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης. Κατά τη διαδικασία της αεριοποίησης, οργανική ύλη μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο το οποίο αποτελεί κυρίως αέριο μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογόνου, διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου, μέσω θερμικής διεργασίας σε υψηλή θερμοκρασία (700°C-900°C), με ελεγχόμενη ποσότητα αέρα, οξυγόνου ή ατμού, χωρίς καύση και το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρόαέριο μείγμα -καύσιμο (αέριο σύνθεσης syngas) που δεν περιέχειδιαβρωτικά στοιχεία τέφρας και που έχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με την απευθείας καύση των αποβλήτων της μονάδας βιοαερίου.

Με κίνητρο την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, το Thermo-Digestate έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να αυξήσει το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, μέσω βιομηχανικής έρευνας, ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αεριοποίησης των υπολειμμάτων των μονάδων βιοαερίου που δεν αξιοποιούνται επαρκώς
 • Να προσδιορίσει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος μέσα από την ανάπτυξη και την πιλοτική λειτουργία αυτοματοποιημένης μονάδας στις εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου δυνητικού χρήστη-πελάτη (Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ).
 • Προσδιορισμός βέλτιστης πρακτικής προ-επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος.
 • Να προσδιορίσει τα εμπορικά χαρακτηριστικά του συστήματος που είναι απαραίτητα για τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την εμπορική του αξιοποίηση.
 • Να προωθήσει τηντεχνολογικήκαινοτομίασε πιθανούς πελάτες και επενδυτέςμέσα από δράσεις διάχυσης.
 • Να ενισχύσει μέσα από τις εργασίες του,την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό.

Το αντικείμενο του Thermo-Digestate είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων που θα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα υπολείμματα της διεργασίας παραγωγής βιοαερίου, και πιο συγκεκριμένα το στερεό κλάσμα του χωνεμένου υπολείμματος σε αέριο σύνθεσης (syngas) το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τη μονάδα βιοαερίου για την αύξηση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης. Κατά τη διαδικασία της αεριοποίησης, οργανική ύλη μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο το οποίο αποτελεί κυρίως αέριο μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογόνου, διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου, μέσω θερμικής διεργασίας σε υψηλή θερμοκρασία (700°C-900°C), με ελεγχόμενη ποσότητα αέρα, οξυγόνου ή ατμού, χωρίς καύση και το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρόαέριο μείγμα -καύσιμο (αέριο σύνθεσης syngas) που δεν περιέχειδιαβρωτικά στοιχεία τέφρας και που έχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με την απευθείας καύση των αποβλήτων της μονάδας βιοαερίου.

Με κίνητρο την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, το Thermo-Digestate έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να αυξήσει το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, μέσω βιομηχανικής έρευνας, ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αεριοποίησης των υπολειμμάτων των μονάδων βιοαερίου που δεν αξιοποιούνται επαρκώς
 • Να προσδιορίσει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος μέσα από την ανάπτυξη και την πιλοτική λειτουργία αυτοματοποιημένης μονάδας στις εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου δυνητικού χρήστη-πελάτη (Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ).
 • Προσδιορισμός βέλτιστης πρακτικής προ-επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος.
 • Να προσδιορίσει τα εμπορικά χαρακτηριστικά του συστήματος που είναι απαραίτητα για τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την εμπορική του αξιοποίηση.
 • Να προωθήσει τηντεχνολογικήκαινοτομίασε πιθανούς πελάτες και επενδυτέςμέσα από δράσεις διάχυσης.
 • Να ενισχύσει μέσα από τις εργασίες του,την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο