Νέα θέση εργασίας: Software & ERP Development & Support Expert

Η QLAB IKE «Εργαστήριο Έρευνας και Αναλύσεων» επιθυμεί να προσλάβει
“Software & ERP Development & Support Expert”

Αρμοδιότητες:
• Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Τesting εφαρμογών
• Αποσφαλμάτωση εφαρμογών
• Παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών στο SoftOne
• Εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών
• Διερεύνηση και επίλυση θεμάτων και τεχνικών δυσκολιών σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών
• Διαχείριση βάσεων δεδομένων
• Εξόρυξη δεδομένων (data mining)
• Συμμετοχή σε νέα έργα ανάπτυξης της εταιρίας

Επιθυμητά Προσόντα:
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Πτυχίο τμήματος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής σχολής, ή συναφούς αντικειμένου.
• Εμπειρία στη χρήση και παραμετροποίηση Softone ERP
• Πολύ καλή γνώση SQL Server (κατανόηση σχημάτων βάσεων δεδομένων, συγγραφή και βελτιστοποίηση DB Queries).
• Καλή γνώση τεχνολογιών όπως API’s και Web Services
• Πολύ καλές ικανότητες αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Κατοχή Softone πιστοποιήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Επιθυμητές γνώσεις web technologies (HTML5, CSS3, JavaScript frameworks)
• Ομαδικό πνεύμα
• Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο qlab.ike@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο