Νέα θέση εργασίας: Μηχανικός Διεργασιών

Η QLAB IKE “Εργαστήριο Έρευνας και Αναλύσεων» επιθυμεί να προσλάβει «Μηχανικό Διεργασιών»

· Διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής
· 3d-cad και 2d-cad
· Τήρηση αρχείων για κάθε κατασκευή
· Κατασκευή πιλοτικών αντιδραστήρων
· Προετοιμασία αρχείων τρισδιάστατης εκτύπωσης
· Έρευνα

Επιθυμητά Προσόντα:
· Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
· Καλή γνώση 3D σχεδιαστικών πακέτων (Solidworks) cad design, 2d-3d, υλικά, κατασκευές, κλπ
· Βιομηχανικός σχεδιασμός
· Κατασκευή Πρωτοτύπων
· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
· Ομαδικό πνεύμα
· Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

Παροχές:
· Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
· Προοπτικές εξέλιξης
· Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο qlab.ike@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο