ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ QLAB

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εργαστήριο Αναλύσεων Qlab

Η Qlab είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο-διατροφικού και βιο-ενεργειακού κλάδου, διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στους τομείς χημικών, εδαφολογικών, γεωπονικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό, η Qlab αναπτύσσεται σταθερά, εμπλουτίζοντας συστηματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο.

Η Qlab είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο-διατροφικού και βιο-ενεργειακού κλάδου, διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στους τομείς χημικών, εδαφολογικών, γεωπονικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό, η Qlab αναπτύσσεται σταθερά, εμπλουτίζοντας συστηματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δραστηριότητες Εργαστηρίου
infographics-mastered-part2

ΟΡΟΣΗΜΑ

Ορόσημα Qlab

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η Qlab αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων από το 2014 με αριθ. πιστ. 909-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025:2017 από το Ε.ΣΥ.Δ. για την τεχνική ικανότητα δοκιμών που ανήκουν στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσής του (ΕΠΕΔ). Έχει πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Συμμετέχει με ετήσιο πρόγραμμα σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών όπως SCHEMA του ΓΧΚ, QMS, AQUACHECK της LGC-PT, FAPAS και VETQAS που αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου ικανότητα δοκιμών που διαθέτει.

Διαθέτει διαπιστεύσεις στις μεθοδολογίες των βασικότερων χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των υγρών αποβλήτων, βιομηχανικών λυμάτων και νερών. Tο μικροβιολογικό τμήμα του εργαστηρίου καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα των μικροοργανισμών που απαντώνται στα τρόφιμα. Στο πεδίο επίσης περιλαμβάνονται διαθρεπτικές δοκιμές σε τρόφιμα και ζωοτροφές αλλά και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Τέλος το εργαστήριο διαπιστεύθηκε από τον ΕΣΥΔ και στην δειγματοληψία νερών και υγρών λυμάτων. Επιπλέον πραγματοποιούνται διαπιστευμένες αναλύσεις υψηλής ευαισθησίας (Elisa kits- Eurofins Technologies, Immunolab GmbH) για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση αλλεργιογόνων στα τρόφιμα. Οι δειγματολήπτες που απασχολεί διαθέτουν γνώση και πρακτική εμπειρία ενώ παρακολουθούν τακτικά εξωτερικές εκπαιδεύσεις και είναι σε θέση να αξιολογήσουν το σημείο όπου πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα και στη συνέχεια να κάνουν δειγματοληψία με τον κατάλληλο τρόπο έχοντας στο μυαλό τους την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η Qlab αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων από το 2014 με αριθ. πιστ. 909-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025:2017 από το Ε.ΣΥ.Δ. για την τεχνική ικανότητα δοκιμών που ανήκουν στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσής του (ΕΠΕΔ). Έχει πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Συμμετέχει με ετήσιο πρόγραμμα σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών όπως SCHEMA του ΓΧΚ, QMS, AQUACHECK της LGC-PT, FAPAS και VETQAS που αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου ικανότητα δοκιμών που διαθέτει.

Διαθέτει διαπιστεύσεις στις μεθοδολογίες των βασικότερων χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των υγρών αποβλήτων, βιομηχανικών λυμάτων και νερών. Tο μικροβιολογικό τμήμα του εργαστηρίου καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα των μικροοργανισμών που απαντώνται στα τρόφιμα. Στο πεδίο επίσης περιλαμβάνονται διαθρεπτικές δοκιμές σε τρόφιμα και ζωοτροφές αλλά και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Τέλος το εργαστήριο διαπιστεύθηκε από τον ΕΣΥΔ και στην δειγματοληψία νερών και υγρών λυμάτων. Επιπλέον πραγματοποιούνται διαπιστευμένες αναλύσεις υψηλής ευαισθησίας (Elisa kits- Eurofins Technologies, Immunolab GmbH) για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση αλλεργιογόνων στα τρόφιμα. Οι δειγματολήπτες που απασχολεί διαθέτουν γνώση και πρακτική εμπειρία ενώ παρακολουθούν τακτικά εξωτερικές εκπαιδεύσεις και είναι σε θέση να αξιολογήσουν το σημείο όπου πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα και στη συνέχεια να κάνουν δειγματοληψία με τον κατάλληλο τρόπο έχοντας στο μυαλό τους την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

ISO9001
ISO14001

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Qlab διαθέτει εξατομικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μας είναι σε θέση να συντάξει και να εφαρμόσει μεθοδολογίες φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων με στόχο την εξαγωγή ασφαλών εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Με αφορμή την πανδημία του Covid-19, αλλά και γενικότερα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και την τήρηση απαραίτητων προδιαγραφών, σε μηνιαία βάση πραγματοποιούμε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες μέσω newsletter, social media και search engine marketing (SEM), προκειμένου να ενημερώσουμε το πελατολόγιο μας για νέες προσφορές. Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα και με γνώμονα τη προστασία του απορρήτου των πελατών μας, το εργαστήριο μας υλοποιεί προωθητικές ενέργειες, τηρώντας το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η Qlab είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο-διατροφικού και βιο-ενεργειακού κλάδου, διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στους τομείς χημικών, εδαφολογικών, γεωπονικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό, η Qlab αναπτύσσεται σταθερά, εμπλουτίζοντας συστηματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο.

Προωθητικές ενέργειες
Μετάβαση στο περιεχόμενο