ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ QLAB

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η QLAB ιδρύθηκε το 2012 στην περιοχή της Ιωνίας κοντά στη Θεσσαλονίκη, από μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων για την παροχή αναλυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν τη ζήτηση της αγοράς για ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, ζωοτροφών, αγροτικών προϊόντων, νερού και λυμάτων. Η Q-lab προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τη λίπανση και την άρδευση για τη βελτιστοποίηση των καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές, σε όλο το φάσμα της γεωργίας και ιδιαίτερα στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.
Επιπλέον, η Qlab διαθέτει το απαραίτητο υπόβαθρο και την τεχνική ικανότητα στην Παρακολούθηση & Ανάλυση Περιβαλλοντικής Ρύπανσης. Περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα λύσεων στον τομέα του Περιβαλλοντικού ποιοτικού ελέγχου και της Διαχείρισης Ποιότητας. Παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα και πρακτικές, επιστημονικά βασισμένες πληροφορίες για να βοηθήσει τις βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων, διατροφής και βιοενέργειας να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις καθημερινές προκλήσεις. Η Qlab έχει εξειδικευμένη εμπειρία στον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και λυμάτων, υλικών, χημικών, τροφίμων, παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος αέρα (AAQM), παρακολούθησης έργων ια εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και επεξεργασίας λυμάτων (λειτουργία και συντήρηση). Εκτός από τις αναλυτικές υπηρεσίες, η Qlab παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης επικύρωσης ISO σε βιομηχανίες.
Η QLAB ιδρύθηκε το 2012 στην περιοχή της Ιωνίας κοντά στη Θεσσαλονίκη, από μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων για την παροχή αναλυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν τη ζήτηση της αγοράς για ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, ζωοτροφών, αγροτικών προϊόντων, νερού και λυμάτων. Η Q-lab προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τη λίπανση και την άρδευση για τη βελτιστοποίηση των καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές, σε όλο το φάσμα της γεωργίας και ιδιαίτερα στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.
Επιπλέον, η Qlab διαθέτει το απαραίτητο υπόβαθρο και την τεχνική ικανότητα στην Παρακολούθηση & Ανάλυση Περιβαλλοντικής Ρύπανσης. Περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα λύσεων στον τομέα του Περιβαλλοντικού ποιοτικού ελέγχου και της Διαχείρισης Ποιότητας. Παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα και πρακτικές, επιστημονικά βασισμένες πληροφορίες για να βοηθήσει τις βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων, διατροφής και βιοενέργειας να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις καθημερινές προκλήσεις. Η Qlab έχει εξειδικευμένη εμπειρία στον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και λυμάτων, υλικών, χημικών, τροφίμων, παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος αέρα (AAQM), παρακολούθησης έργων ια εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και επεξεργασίας λυμάτων (λειτουργία και συντήρηση). Εκτός από τις αναλυτικές υπηρεσίες, η Qlab παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης επικύρωσης ISO σε βιομηχανίες.
Δραστηριότητες εργαστηρίου
Δραστηριότητες Εργαστηρίου
infographics-mastered-part2
Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Qlab περιλαμβάνουν εξοπλισμό μικροβιολογικών και φυσικοχημικών δοκιμών. Απασχολεί 16 επιστήμονες, μεταξύ τους, 4 υποψήφιους διδάκτορες και οκτώ μεταπτυχιακούς, ενώ δέχεται φοιτητές για πρακτική κατάρτιση στον τομέα της ανάλυσης. Η Qlab στοχεύει να επεκτείνει συνεχώς την τεχνογνωσία της και να αναβαθμίζει τις τεχνολογίες της και τη μεθοδολογία της στην έρευνα, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η Qlab αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων από το 2014 με αριθ. πιστ. 909-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025:2017 από το Ε.ΣΥ.Δ. για την τεχνική ικανότητα δοκιμών που ανήκουν στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσής του (ΕΠΕΔ). Έχει πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Συμμετέχει με ετήσιο πρόγραμμα σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών όπως SCHEMA του ΓΧΚ, QMS, AQUACHECK της LGC-PT, FAPAS και VETQAS που αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου ικανότητα δοκιμών που διαθέτει.
Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Qlab περιλαμβάνουν εξοπλισμό μικροβιολογικών και φυσικοχημικών δοκιμών. Απασχολεί 16 επιστήμονες, μεταξύ τους, 4 υποψήφιους διδάκτορες και οκτώ μεταπτυχιακούς, ενώ δέχεται φοιτητές για πρακτική κατάρτιση στον τομέα της ανάλυσης. Η Qlab στοχεύει να επεκτείνει συνεχώς την τεχνογνωσία της και να αναβαθμίζει τις τεχνολογίες της και τη μεθοδολογία της στην έρευνα, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η Qlab αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων από το 2014 με αριθ. πιστ. 909-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025:2017 από το Ε.ΣΥ.Δ. για την τεχνική ικανότητα δοκιμών που ανήκουν στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσής του (ΕΠΕΔ). Έχει πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Συμμετέχει με ετήσιο πρόγραμμα σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών όπως SCHEMA του ΓΧΚ, QMS, AQUACHECK της LGC-PT, FAPAS και VETQAS που αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου ικανότητα δοκιμών που διαθέτει.
Ορόσημα Qlab
Ορόσημα Qlab
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Qlab βρίσκεται σε στενή συνεργασία με μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα για θέματα που αφορούν τον τομέα του βιοαερίου. Σε αυτόν τον τομέα, οι δύο υπό εξέλιξη διδακτορικές διατριβές διερευνούν νέες διαδικασίες για εξυγίανση και νέα υλικά για εξευγενισμό και αναβάθμιση του βιοαερίου. Σε εθνικό επίπεδο, η Qlab είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολύ υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στην προετοιμασία και αποθήκευση υποστρωμάτων εφοδιασμού και δευτερογενών πρώτων υλών και βελτιστοποίηση της βιολογίας των διαδικασιών χώνευσης.
Η Qlab σε συνεργασία με την Ergoplanning και την GAIA, πραγματοποιεί ετησίως πολυάριθμες δοκιμές ανάλυσης εδάφους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Qlab παρακολουθεί την εφαρμογή στερεού χωνεμένου υπολείμματος από τον τομέα του βιοαερίου ως παράγοντα λίπανσης. Η Qlab εκτελεί επίσης χημικό χαρακτηρισμό για κομπόστ και βιο-εδαφοβελτιωτικά τα οποία προέρχονται από αυτό το κατάλοιπο διάσπασης (χωνευμένο υπόλειμμα). Πριν από την εφαρμογή των εδαφοβελτιωτικών, δημιουργείται ένα σχέδιο λίπανσης, σύμφωνα με τις διαθρεπτικές ανάγκες του εδάφους.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Qlab βρίσκεται σε στενή συνεργασία με μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα για θέματα που αφορούν τον τομέα του βιοαερίου. Σε αυτόν τον τομέα, οι δύο υπό εξέλιξη διδακτορικές διατριβές διερευνούν νέες διαδικασίες για εξυγίανση και νέα υλικά για εξευγενισμό και αναβάθμιση του βιοαερίου. Σε εθνικό επίπεδο, η Qlab είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολύ υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στην προετοιμασία και αποθήκευση υποστρωμάτων εφοδιασμού και δευτερογενών πρώτων υλών και βελτιστοποίηση της βιολογίας των διαδικασιών χώνευσης.
Η Qlab σε συνεργασία με την Ergoplanning και την GAIA, πραγματοποιεί ετησίως πολυάριθμες δοκιμές ανάλυσης εδάφους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Qlab παρακολουθεί την εφαρμογή στερεού χωνεμένου υπολείμματος από τον τομέα του βιοαερίου ως παράγοντα λίπανσης. Η Qlab εκτελεί επίσης χημικό χαρακτηρισμό για κομπόστ και βιο-εδαφοβελτιωτικά τα οποία προέρχονται από αυτό το κατάλοιπο διάσπασης (χωνευμένο υπόλειμμα). Πριν από την εφαρμογή των εδαφοβελτιωτικών, δημιουργείται ένα σχέδιο λίπανσης, σύμφωνα με τις διαθρεπτικές ανάγκες του εδάφους.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

  • ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΦΕΤΣΑΣ
    ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΦΕΤΣΑΣ PROJECT MANAGER - MSc ΧΗΜΙΚΟΣ
    Ο Θεμιστοκλής Σφέτσας κατέχει πτυχίο Χημείας με κατεύθυνση στην Οργανική Χημεία και Βιοχημεία από το 2005 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διδακτική της Χημείας από το 2009, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διδακτορική του διατριβή (2006-2013), που δεν εκπληρώθηκε, μελέτησε την οργανική σύνθεση πρωτότυπων παραγώγων υδραζονών και κινονών. Στα πλαίσια πολύχρονης ερευνητικής συνεργασίας με το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (από το 2009), ανέπτυξε πολλές μεθοδολογίες για την ανάλυση βιο-ελαίων και καυσίμων με την καινοτόμο τεχνική GCxGC-ToFMS. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την αξιολόγηση και χαρακτηρισμό πυρολυτικών ελαίων. Από το 2012, έχει αναλάβει ως υπεύθυνος ανάπτυξης του εργαστηρίου «QLAB» όπου και ανέπτυξε πληθώρα αναλυτικών μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (JCA, WIREs, Bioresource Technology κ.ά.) και είναι κριτής άρθρων, πολλά από αυτά αφορούν την ενέργεια και χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης. Τα τελευταία χρόνια μελετά διεργασίες βελτιστοποίησης της Αναερόβιας Χώνευσης και συστήματα καλλιέργειας μικροφυκών για τον απεμπλουτισμό υδατικών όγκων. Από το 2019 εκπονεί εκ νέου PhD με τίτλο: “Επεξεργασία των εκροών των διεργασιών αναερόβιας χώνευσης με προηγμένη καλλιέργεια μικροφυκών”. Είναι συντονιστής των έργων IRISS, Additives, Pyro-D, 3D- Biofilm, Photosan και συμμετέχει ως συνεργάτης στα έργα Biocircular, Purehy, EggProScience, EggWhiteBrain, RiceCream, ThermoDigestate, Micsys, Mastin στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο έργο ZEOCAT-3D στα πλαίσια του προγράμματος H2020-NMBP-ST- IND-2018.
  • ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
    ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ MSc ΧΗΜΙΚΟΣ
    H Γεωργία Δημητροπούλου αποφοίτησε το 2018 από το τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ειδικευόμενη στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Το 2020, ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της στην Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών. Σήμερα, εργάζεται στο εργαστήριο αναλύσεων «QLAB» ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, με ενεργό συμμετοχή στα έργα Photosan, Micsys, EggPro και RiceCream. Στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασία σε διεθνή περιοδικό. Το 2019 πιστοποιήθηκε για την παρακολούθηση του σεμιναρίου «Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» από την εταιρεία TÜV HELLAS. Το 2015, ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο εργαστήριο αναλύσεων «Agrolab» όπου εργάστηκε ως χημικός αναλυτής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο