ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

Η QLAB IKE “Εργαστήριο Έρευνας και Αναλύσεων» επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο δειγματοληψιών

Περιγραφή θέσης: Δειγματοληψίες νερών, αποβλήτων, τροφίμων και διαφόρων υποστρωμάτων

Έδρα: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 122, Διαβατά Θεσ/νίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

  • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (μηχ/κος περιβάλλοντος, χημικός, χημικός μηχ/κος ή συναφούς ειδικότητας)
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα εκτιμηθεί
  • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
  • Επαγγελματισμός
  • Άμεση διαθεσιμότητα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο qlab.ike@gmail.com

Skip to content