ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Νερό / Υγρά απόβλητα

Η Qlab προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών για πόσιμο νερό, επιφανειακό νερό, αρδευτικό νερό, υπόγεια ύδατα, νερα κολυμβητικών δεξαμενών και απόβλητα. Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις και πακέτα στον μικρότερο χρόνο ανάλυσης τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Για παράδειγμα για να καθοριστεί το νερό ως κατάλληλο για άρδευση μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το είδος της καλλιέργειας, ο τύπος και η ιδιότητες του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες και η μέθοδος άρδευσης. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο αρδευτικό νερό είναι: pH, Αγωγιμότητα, Ολική Σκληρότητα, Ολικά Διαλυμένα Στερεά TDS, Aλατότητα, Ανθρακικά, Διττανθρακικά, Αμμώνιο NH4, Νιτρικά NO3, Χλωριούχα Cl, Θειικά SO4, Ασβέστιο Ca, Μαγνήσιο Mg, Νάτριο Na, Κάλιο K, Δείκτης προσροφήσεως Νατρίου (SAR), Βόριο B

Δείτε τα πακέτα αναλύσεων

Η Qlab προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών για πόσιμο νερό, επιφανειακό νερό, αρδευτικό νερό, υπόγεια ύδατα, νερα κολυμβητικών δεξαμενών και απόβλητα. Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις και πακέτα στον μικρότερο χρόνο ανάλυσης τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Για παράδειγμα για να καθοριστεί το νερό ως κατάλληλο για άρδευση μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το είδος της καλλιέργειας, ο τύπος και η ιδιότητες του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες και η μέθοδος άρδευσης. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο αρδευτικό νερό είναι: pH, Αγωγιμότητα, Ολική Σκληρότητα, Ολικά Διαλυμένα Στερεά TDS, Aλατότητα, Ανθρακικά, Διττανθρακικά, Αμμώνιο NH4, Νιτρικά NO3, Χλωριούχα Cl, Θειικά SO4, Ασβέστιο Ca, Μαγνήσιο Mg, Νάτριο Na, Κάλιο K, Δείκτης προσροφήσεως Νατρίου (SAR), Βόριο B

Έδαφος

pH, Αγωγιμότητα, Αλατότητα, Οργανική ουσία, Ολικό ανθρακικό ασβέστιο, Μηχανική Ανάλυση, Άργιλος, Ίλυς, Άμμος, Αφομοιώσιμος φώσφορος P, Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3, Ασβέστιο Ca, Μαγνήσιο Mg, Νάτριο Na, Κάλιο K, Χαλκός Cu, Ψευδάργυρος Zn, Σίδηρος Fe, Μαγγάνιο Mn, Βόριο B, Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC)

pH, Αγωγιμότητα, Αλατότητα, Οργανική ουσία, Ολικό ανθρακικό ασβέστιο, Μηχανική Ανάλυση, Άργιλος, Ίλυς, Άμμος, Αφομοιώσιμος φώσφορος P, Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3, Ασβέστιο Ca, Μαγνήσιο Mg, Νάτριο Na, Κάλιο K, Χαλκός Cu, Ψευδάργυρος Zn, Σίδηρος Fe, Μαγγάνιο Mn, Βόριο B, Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC)

Λιπάσματα

Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Cu, Mn, Ca, Mg κ.α.), Τεστ ομοιογένειας κ.α.

Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Cu, Mn, Ca, Mg κ.α.), Τεστ ομοιογένειας κ.α.

Φύλλα

Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αντικατοπτρίζει τόσο την διαθεσιμότητα των θρεπτικών από το έδαφος όσο και την διαθρεπτική κατάσταση του φυτού. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται είναι: Ολικό Άζωτο Ν, Ολικός Φώσφορος P, Κάλιο K, Ασβέστιο Ca , Μαγνήσιο Mg, Χαλκός Cu, Ψευδάργυρος Zn, Σίδηρος Fe,Μαγγάνιο Mn, Βόριο B

Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αντικατοπτρίζει τόσο την διαθεσιμότητα των θρεπτικών από το έδαφος όσο και την διαθρεπτική κατάσταση του φυτού. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται είναι: Ολικό Άζωτο Ν, Ολικός Φώσφορος P, Κάλιο K, Ασβέστιο Ca , Μαγνήσιο Mg, Χαλκός Cu, Ψευδάργυρος Zn, Σίδηρος Fe,Μαγγάνιο Mn, Βόριο B

Τρόφιμα

Πλήρης Διατροφική επισήμανση: Ενέργεια, Λιπαρά (κορεσμένα, μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, Trans, omega 3), Υδατάνθρακες, Σάκχαρα, Πολυόλες, Άμυλο, Εδώδιμες ίνες, Πρωτεΐνες, Αλάτι, Βιταμίνες και Ανόργανα συστατικά

Συντηρητικά και πρόσθετα: Συντηρητικά (βενζοϊκό οξύ, σορβικό οξύ, προπιονικό οξύ, Θειώδη, φωσφορικά, νιτρώδη, νιτρικά), Γλυκαντικά (Σορβιτόλη, Σακχαρίνη), Χρωστικές (Sudan Ι, ΙΙ, ΙΙ, Butter yellow & Orange II, Brilliant black, brilliant blue, tartrazine, Erythrosin, sunset yellow, allura red, ponceau, καρμίνιο)

Ανίχνευση επιμολυντών: Νιτρικά, Μυκοτοξίνες (Αφλατοξίνες, Ωχρατοξίνη A, Πατουλίνη, Δεσοξυνιβαλενόλη, Ζεαραλενόνη, Φουμονισίνες, Τοξίνη T-2 και ΗΤ-217, Κιτρινίνη, Σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας), Μέταλλα (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Διοξίνες και PCB, Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, Μελαμίνη , Εγγενείς φυτικές τοξίνες, Υπερχλωρικά ιόντα

Ανίχνευση υπολευμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αντιβιωτικών

Μέλι: Πραγματοποιούνται αναλύσεις μέτρησης σακχάρων, υγρασίας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, HMF, διαστάση

Πλήρης Διατροφική επισήμανση: Ενέργεια, Λιπαρά (κορεσμένα, μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, Trans, omega 3), Υδατάνθρακες, Σάκχαρα, Πολυόλες, Άμυλο, Εδώδιμες ίνες, Πρωτεΐνες, Αλάτι, Βιταμίνες και Ανόργανα συστατικά.

Συντηρητικά και πρόσθετα: Συντηρητικά (βενζοϊκό οξύ, σορβικό οξύ, προπιονικό οξύ, Θειώδη, φωσφορικά, νιτρώδη, νιτρικά), Γλυκαντικά (Σορβιτόλη, Σακχαρίνη), Χρωστικές (Sudan Ι, ΙΙ, ΙΙ, Butter yellow & Orange II, Brilliant black, brilliant blue, tartrazine, Erythrosin, sunset yellow, allura red, ponceau, καρμίνιο)

Ανίχνευση επιμολυντών: Νιτρικά, Μυκοτοξίνες (Αφλατοξίνες, Ωχρατοξίνη A, Πατουλίνη, Δεσοξυνιβαλενόλη, Ζεαραλενόνη, Φουμονισίνες, Τοξίνη T-2 και ΗΤ-217, Κιτρινίνη, Σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας), Μέταλλα (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Διοξίνες και PCB, Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, Μελαμίνη , Εγγενείς φυτικές τοξίνες, Υπερχλωρικά ιόντα

Ανίχνευση υπολευμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αντιβιωτικών

Μέλι: Πραγματοποιούνται αναλύσεις μέτρησης σακχάρων, υγρασίας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, HMF, διαστάση

Ζωοτροφές

Στη Qlab πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους των ζωοτροφών σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Διαθέτουμε πακέτα αναλύσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων σας.

Στη Qlab πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους των ζωοτροφών σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Διαθέτουμε πακέτα αναλύσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων σας.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Φυσικοχημικές αναλύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο