ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΑΚΕΤΟΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διατροφική επισήμανση Πρωτεΐνες, λιπαρά
Ινώδεις ουσίες
Υγρασία, τέφρα
Ενέργεια, υδατάνθρακες
Aflatoxin B1
Mycotoxins B1, B2, G1, G2, DON, ZON, T-2, HT-2, DAS, OTA
Fumonisins B1, B2
Βαρέα Μέταλλα As, Cd, Pb, Hg
GMOs P-35S, T-NOS, P-FMV, bar κ.α.
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία Fe, Zn, Cu, Mn, Ca, Mg κ.α.
Φθοριούχα F-
Ουρία
Οργανοχλωριούχες ενώσεις και φυτοφάρμακα Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT κ.α.
Τεστ ομοιογένειας
Τεστ ομοιογένειας και αλληλορύπανσης
Μικροβιολογικά Salmonella

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πακέτα αναλύσεων – Ζωοτροφές
Μετάβαση στο περιεχόμενο