ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΚΕΤΟΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Πλήρης εδαφολογική ανάλυση pH, Αγωγιμότητα, Αλατότητα, Οργανική ουσία, Ολικό ανθρακικό ασβέστιο, Μηχανική Ανάλυση, Άργιλος, Ίλυς, Άμμος, Αφομοιώσιμος φώσφορος P, Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3, Ασβέστιο Ca, Μαγνήσιο Mg, Νάτριο Na, Κάλιο K, Χαλκός Cu, Ψευδάργυρος Zn, Σίδηρος Fe, Μαγγάνιο Mn, Βόριο B, Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC)
Βασική εδαφολογική ανάλυση pH, Μηχανική Ανάλυση, Άργιλο, Ίλυς, Άμμος, Οργανική ουσία
Φυλλοδιαγνωστική Ολικός Φώσφορος, Ολικό άζωτο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Μαγγάνιο, Βόριο, Ψευδάργυρος, Χαλκός
Αρδευτικό νερό pH, Αγωγιμότητα - 20οC, Ολική Σκληρότητα, Θειϊκά-SO4, Ανθρακικά, Όξινα ανθρακικά, Νιτρικά-NO3, Αμμωνιακά-NH4, Νάτριο-Na, Κάλιο-K, Χλωριούχα-Cl, Μαγνήσιο-Mg, Ασβέστιο-Ca, Ολικά διαλυμένα στερεά-TDS, Αλατότητα, Λόγος προσροφήσεως Νατρίου (S.A.R.), Βόριο- B, Ολική Αλκαλικότητα

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πακέτα αναλύσεων – Εδαφολογία
Μετάβαση στο περιεχόμενο