ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Το νεοσύστατο εργαστήριο μοριακών αναλύσεων της Qlab αναλαμβάνει ειδικές μοριακές αναλύσεις σε real time PCR σε περιπτώσεις που απαιτείται: Η ευαισθησία της μεθόδου να είναι υψηλή, άμεσο αποτέλεσμα εντός 24 ωρών και εύρεση γενετικών τροποποιήσεων και ειδικών γονιδίων.

Νερό & επιφάνειες: Legionella

Η μοριακή ανίχνευση της Legionella δίνει αποτέλεσμα σε 4 ώρες! Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης των οροτύπων της Legionella και εύρεσης του ορότυπου 1 της Legionella pneumophila ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο των λεγεωνάριων.

Η μοριακή ανίχνευση της Legionella δίνει αποτέλεσμα σε 4 ώρες! Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης των οροτύπων της Legionella και εύρεσης του ορότυπου 1 της Legionella pneumophila ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο των λεγεωνάριων.

Τρόφιμα: GMOs

Οι διαπιστευμένες αναλύσεις του εργαστηρίου καλύπτουν τον κανονισμό 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ και τις περαιτέρω τροποποιήσεις. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από τον Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την ποιοτική ανάλυση Γενετικής Τροποποίησης σε γεωργικά προϊόντα (όπως σόγια και καλαμπόκι), σπόρους και άλευρα.

Xρησιμοποιείται η προσέγγιση σάρωσης (Screening analysis) με βάση την ανίχνευση οκτώ (8) γενετικών στοιχείων, διασφαλίζοντας τον έλεγχο του μεγαλύτερου φάσματος Γενετικών Τροποποιήσεων, που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά.

ΠΑΚΕΤΟ SCREENING 1: αλληλουχία του υποκινητή p-35S, αλληλουχία τερματισμού T-NOS, αλληλουχία του υποκινητή p-FMV

ΠΑΚΕΤΟ SCREENING 2: περιοχή γονιδίου bar, περιοχή γονιδίου p-35S-pat, στοιχείο CTP2-CP4-EPSPS, στοιχείο p-35S-nptll, στοιχείο T-NOS-nptll

Δυνατότητα εξάλειψης ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 35S που οφείλονται στον οργανισμό δότη CaMV.

Οι διαπιστευμένες αναλύσεις του εργαστηρίου καλύπτουν τον κανονισμό 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ και τις περαιτέρω τροποποιήσεις. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από τον Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την ποιοτική ανάλυση Γενετικής Τροποποίησης σε γεωργικά προϊόντα (όπως σόγια και καλαμπόκι), σπόρους και άλευρα.

Xρησιμοποιείται η προσέγγιση σάρωσης (Screening analysis) με βάση την ανίχνευση οκτώ (8) γενετικών στοιχείων, διασφαλίζοντας τον έλεγχο του μεγαλύτερου φάσματος Γενετικών Τροποποιήσεων, που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά.

ΠΑΚΕΤΟ SCREENING 1: αλληλουχία του υποκινητή p-35S, αλληλουχία τερματισμού T-NOS, αλληλουχία του υποκινητή p-FMV

ΠΑΚΕΤΟ SCREENING 2: περιοχή γονιδίου bar, περιοχή γονιδίου p-35S-pat, στοιχείο CTP2-CP4-EPSPS, στοιχείο p-35S-nptll, στοιχείο T-NOS-nptll

Δυνατότητα εξάλειψης ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 35S που οφείλονται στον οργανισμό δότη CaMV.

Τρόφιμα: Salmonella & Listeria monocytogenes

Σε περίπτωση τροφίμων και περιβαλλοντικών δειγμάτων ύποπτων σε παρουσία των παθογόνων Salmonella spp ή/ και Listeria monocytogenes, η μοριακή ανίχνευση δίνει την απάντηση σε 24 ώρες! Τα πρωτόκολλα κλασικής μικροβιολογίας για την ανίχνευση Salmonella spp και Listeria monocytogenes δίνουν αποτέλεσμα από 3 έως 7 ημέρες και με πολύ χαμηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τη μοριακή ανίχνευση.

Σε περίπτωση τροφίμων και περιβαλλοντικών δειγμάτων ύποπτων σε παρουσία των παθογόνων Salmonella spp ή/ και Listeria monocytogenes, η μοριακή ανίχνευση δίνει την απάντηση σε 24 ώρες! Τα πρωτόκολλα κλασικής μικροβιολογίας για την ανίχνευση Salmonella spp και Listeria monocytogenes δίνουν αποτέλεσμα από 3 έως 7 ημέρες και με πολύ χαμηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τη μοριακή ανίχνευση.

Περιβαλλοντικά δείγματα: Salmonella

Κτηνιατρικά: Ζωονόσοι

Ιός της Αφρικανική Πανώλης των χοίρων, Παρβοϊός των χοίρων (μολυσματική στειρότητα)

Ιός της Αφρικανική Πανώλης των χοίρων, Παρβοϊός των χοίρων (μολυσματική στειρότητα)

Καλλιέργειες: Xylella fastidiosa

H Xylella fastidiosa είναι φυτοπαθογόνο βακτήριο που προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες υψηλής οικονομικής αξίας όπως: ελιά, αμπέλι, αμυγδαλιά, ροδακινιά, βερικοκιά, εσπεριδοειδή, φαρμακευτικά. Εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2013 στην Επαρχία του Lecce (Ιταλία) προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Τα συμπτώματα της προσβολής γίνονται πιο αισθητά κατά τη θερινή περίοδο με χλωρώσεις, ξηράνσεις φύλλων και βλαστών και αργότερα με μάρανση και ξήρανση ολόκληρου του δέντρου.

H Xylella fastidiosa είναι φυτοπαθογόνο βακτήριο που προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες υψηλής οικονομικής αξίας όπως: ελιά, αμπέλι, αμυγδαλιά, ροδακινιά, βερικοκιά, εσπεριδοειδή, φαρμακευτικά. Εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2013 στην Επαρχία του Lecce (Ιταλία) προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Τα συμπτώματα της προσβολής γίνονται πιο αισθητά κατά τη θερινή περίοδο με χλωρώσεις, ξηράνσεις φύλλων και βλαστών και αργότερα με μάρανση και ξήρανση ολόκληρου του δέντρου.

COVID 19

Σε συνεργασία με κλινικό εργαστήριο πραγματοποιούνται δειγματοληψίες ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων για ανάλυση PCR και rapid τεστ (τεστ αντιγόνων). Επιπλέον, διατίθεται το τεστ και οι οδηγίες δειγματοληψίας για ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων COVID-19.

Σε συνεργασία με κλινικό εργαστήριο πραγματοποιούνται δειγματοληψίες ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων για ανάλυση PCR και rapid τεστ (τεστ αντιγόνων). Επιπλέον, διατίθεται το τεστ και οι οδηγίες δειγματοληψίας για ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων COVID-19.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Μοριακές αναλύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο