ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Το εργαστήριο της Qlab έχει πρόσφατα εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας όργανα όπως Real-Time PCR, Στοιχειακό αναλυτή, LCQTOF για μη στοχοποιημένες αναλύσεις, Αέρια Χρωματογραφία διπλής μάζας (GC-Ms-Ms), Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES), Ατομική απορρόφηση σε φούρνο γραφίτη (ASS-GF) κ.α. Ορισμένες από τις παραμέτρους που αναλύονται μπορούν χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: Ανάλυση Υπολειμμάτων σε Φρούτα & Λαχανικά, τρόφιμα, Ζωοτροφές και άλλα, όπως π.χ. σε Ελαιόλαδο. Ανάλυση για επιμολυντές σε διάφορα υποστρώματα, όπως Τρόφιμα & Ζωοτροφές, Φρούτα & Λαχανικά, Καπνό, Σιτηρά & Άλευρα και άλλα.

Το εργαστήριο της Qlab έχει πρόσφατα εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας όργανα όπως Real-Time PCR, Στοιχειακό αναλυτή, LCQTOF για μη στοχοποιημένες αναλύσεις, Αέρια Χρωματογραφία διπλής μάζας (GC-Ms-Ms), Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES), Ατομική απορρόφηση σε φούρνο γραφίτη (ASS-GF) κ.α. Ορισμένες από τις παραμέτρους που αναλύονται μπορούν χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: Ανάλυση Υπολειμμάτων σε Φρούτα & Λαχανικά, τρόφιμα, Ζωοτροφές και άλλα, όπως π.χ. σε Ελαιόλαδο. Ανάλυση για επιμολυντές σε διάφορα υποστρώματα, όπως Τρόφιμα & Ζωοτροφές, Φρούτα & Λαχανικά, Καπνό, Σιτηρά & Άλευρα και άλλα.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Ενόργανες αναλύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο