ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

NH3end
NH3end
Καινοτόμες τεχνολογίες για την εξάλειψη της τοξικότητας της αμμωνίας στην αναερόβια ζύμωση με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του μεθανίου
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες
Εταίροι: Qlab, Βιοαέριο Λαγκαδά, Draxis, ΔΙΠΑΕ, ΑΠΘ
Skip to content